รหัสวิชา 4123705
    หน่วยการเรียนที่ 2 Mainboard    
 - ->  หน้าแรก    
   ชนิดของเมนบอร์ด     ส่วนประกอบที่สำคัญบนเมนบอร์ด 
   Chipset        ปัญหาที่เกิดจากเมนบอร์ดและการแก้ปัญหา
   กิจกรรมการเรียน  
 
- ->  แนวการสอน      
- ->  เกี่ยวกับผู้สอน      
      ชนิดของเมนบอร์ด  
  หน่วยการเรียน
 
  - ->  Case & Power Supply
  - ->  MainBoard
  - ->  CPU
  - ->  Memory
  - ->  Hard Disk
  - ->  Floppy Disk
  - ->  CD-Rom Drive
  - ->  Display card &
          Sound card
  - ->  Mouse & Keyboard
  - ->  Monitor
  - ->  การปรับแต่ง BIOS
  - ->  การติดตั้งระบบปฏิบัติการ
  - ->  การติดตั้งโปรแกรมประยุกต์
 
 
               1. แบ่งตาม Form Factor
               2. แบ่งตามการ Interface
   


ฟอร์มแฟกเตอร์ (Form Factor)

         ฟอร์มแฟกเตอร์ (Form Factor) ซึ่งเป็น คำที่ใช้กำหนด ลักษณะทางกายภาพของเมนบอร์ดต่างๆ จากหลายๆ ยี่ห้อ ที่ทำออกมาจำหน่ายกันในท้องตลาด ณ วันนี้ ฟอร์มแฟคเตอร์ นั้นจะมีรูปแบบที่ถูกกำหนดไว้เป็นมาตรฐานเดียวกัน เช่นในการวางหรือจัดตำแหน่งของช่องเสียบ (Port) ต่าง ๆ ขนาดความกว้าง ยาวของตัวเมนบอร์ดที่มีความแตกต่าง กันไปตามฟอร์มแฟกเตอร์นั้น ๆ ฟอร์มแฟคเตอร์ของ เมนบอร์ด เท่าที่ได้รวบรวมมาให้เห็น จะปรากฏในตารางข้างล่างนี้

From Factor

Width

Depth

AT

12”

11-13”

Baby AT

8.5”

10-13”

ATX

12”

10-13”

Micro ATX

9.6”

9.6”

Flex ATX

9.6”

9.6”

LPX

11-13”

NLX

8-9”

10-13.6”


       ในปัจจุบันฟอร์มแฟคเตอร์ที่เป็นแบบ ATไม่ผลิตแล้ว มีในตลาดมากเป็นแบบ ATX แบบ ATX จะมีการออกแบบ ที่แก้ไข ปัญหาหรือข้อด้อยในแบบ AT หลายจุด โดยเฉพาะในเรื่องของการวาง อุปกรณ์ที่เกิดความร้อนสูงในขณะ ทำงาน เช่นซีพียู (CPU) ก็จะมีตำแหน่งอยู่ใกล้กับกล่อง Power Supply เพื่อที่จะได้ระบายความร้อนออกนอกตัว เครื่องได้อย่างดีขึ้น อีกเรื่องหนึ่งที่เห็นมีการเปลี่ยนแปลงก็คือการใช้ Power Connector หรือขั้วไฟที่เป็นการออก แบบเป็นชุดเดียว และบังคับ ทางเสียบทำให้การติดตั้งลง บนเมนบอร์ดไม่มีความเสียหายอย่าง แน่นอนในเรื่องของการ สลับขั้วไฟ และอื่น ๆ อีกหลายประการด้วยกัน


          นอกจากนี้ยังสามารถแบ่งชนิดของเมนบอร์ดตามลักษณะการอินเทอร์เฟซของซีพียูได้ดังนี้

 Socket 370     ปัจจุบันมีซีพียูที่เป็นแบบ ซ็อกเก็ต 370 อย่างอินเทลเพนเทียม ทรี เซลเลอรอนคอร์ Tualatin และซีพีย ูจากทาง VIA อย่าง VIA Cyrix บางรุ่นเท่านั้นที่รองรับ
  Socket A หรือ Socket 462      เป็นซีพียูในตระกูล เอเอ็มดี ในรุ่น Athlon,Athlon XP และ Duron
  Socket 423      เป็นซีพียูเพนเทียม โฟร์ ที่ออกมาในรุ่นแรก ๆ ซึ่งยังใช้เทคโนโลยีการผลิตแบบ 0.18 ไมครอน โดยมีชื่อ รหัสว่า Northwood มีจำนวนของหน่วยความจำแคชระดับ 2 จำนวน 512 กิโลไบต์
  Socket 478 สำหรับซีพียูรุ่นนี้ ถ้าความเร็วไปตรงกับซีพียูแพนเทียมโฟร์ที่เป็นแบบ Socket 478 ก็จะมีรหัสต่อท้าย ด้วยตัว A เช่น 1.8A ,2.0A