เพลงพญาโศก 2 ชั้น

เพลงพญาโศก 2 เป็นเพลงที่รวมอยู่ในเพลงเรื่องพญาโศก อันเป็นเพลงโบราณสมัยกรุงศรีอยุธยา บางทีก็แยกเอาออกมาใช้เป็นเพลงร้องประกอบการบรรเลงมโหรี และแสดงโขนละครในบทที่แสดงอารมณ์เศร้าสลดระหว่างนั้นนั่งนอนอยู่กับที่ ครั้นถึงราวสมัยปลาย รัชกาลที่ 4 พระประดิษฐ์ไพเราะ (มี ดุริยางกูร หรือครูมีแขก) จึงแต่งขึ้นเป็น 3 ชั้น สำหรับร้องเพลงและบรรเลงมโหรีปี่พาทย์ แล้วจึงประดิษฐ์เป็นเพลงเดี่ยวขึ้นอีกชั้นหนึ่ง ซึ่งดุริยางค์ศิลปินได้ยึดถือเป็นแบบฉบับสำหรับเดี่ยวด้วย เครื่องดนตรีทุกชนิดสืบมาจนทุกวันนี้ ส่วนความหมายของเพลงก็เป็นอย่างที่ใช้ในการแสดงโขนละคร ดังกล่าว

บทร้อง เพลงพญาโศก 3 ชั้น

มาถึงเตียงเคียงข้างขุนช้างหลับ มนต์ส่างนางกลับหวนละห้อย
จะจากเจ้าเหมือนว่าวขาดลมลอย พ่ออย่าคอยเลยว่าเมียจะเป็นตัว
(เสภาขุนช้างขุนแผน)


ปรับปรุงครั้งสุดท้าย 29 February, 2004