• เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร
Home

โครงการพัฒนาทักษะการทดลองทางวิชาเคมี รุ่นที่ 1

พิมพ์ PDF
development_chemistry_skills
เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2554  รศ.ดร.วิชิต เรืองแป้น คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาทักษะการทดลองทางวิชาเคมี รุ่นที่ 1 ณ ห้องปฏิบัติการเคมี อาคาร 9  [ดูภาพทั้งหมด]