• เพิ่มขนาดตัวอักษร
 • ขนาดตัวอักษรปกติ
 • สดขนาดตัวอักษร
Home แหล่งเรียนรู้และอบรมการวิจัย

แหล่งเรียนรู้การวิจัย

พิมพ์ PDF

แหล่งเรียนรู้-อบรมความรู้การวิจัย

 • http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/T-JIF.html 
  ตรวจสอบรายชื่อวารสารระดับชาติและค่า Impact Factor
 • www.watpon.com  
  เรียนรู้การใช้สถิติเกี่ยวกับงานวิจัยและการใช้ SPSS
 • http://rlc.nrct.go.th
  ศูนย์การเรียนรู้ทางการวิจัย (Research Learning Center) สังกัด วช.

 

 

หน่วยงานด้านการวิจัย

 • www.yru.ac.th/research2009
  สถาบันวิจัยและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้ มรย.
 • http://www.nrct.go.th 
  สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
 • http://www.trf.or.th/keydefault.asp 
  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
 • http://www.vijai.org 
  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น) 
 • www.ar.or.th
  สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย
 • http://rlc.nrct.go.th/more_news.php?cid=5
  เว็บไซต์หน่วยงานในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

การประชุมวิชาการ

 • http://www.riclib.nrct.go.th/research_conference/homepage.htm รวบรวมงานประชุมวิชาการระดับชาติ
 • http://www.conferencealerts.com รวบรวมงานประชุมระดับนานาชาติทั่วโลก พร้อมลิงก์ไปยังเว็บไซต์ Conference ติดตาม Theme/Trend ของแต่ละสาขาได้ พร้อมสมัครเป็นสมาชิกรับข่าวสารจากเว็บไซต์

แหล่งตีพิมพ์ผลงานระดับชาติและนานาชาติ

 หมายเหตุุ : แนะนำแหล่งความรู้เกี่ยวกับการวิจัยได้ที่ อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 11 เมษายน 2011 เวลา 10:32 น.