น้ำตกอินทสร

จาก เว็บไซต์ฐานข้อมูลศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและวิถีชีวิตของสามจังหวัดชายแดนใต้
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา

Na17.jpg Na18.jpg Na22.jpg
เนื้อหา

[แก้ไข] สถานที่ตั้ง

อยู่ห่างจากตัวเมืองเบตง15กิโลเมตร หรือเลยจากบ่อน้ำร้อนเบตง จ.ยะลา

เป็นน้ำตกขนาดเล็กที่เกิดจากภูเขา รอบบริเวณปกคลุมด้วยป่าร่มรื่น  และมีแอ่งน้ำสามารถว่ายน้ำเล่นและพักผ่อนได้อย่างดี
Na21.jpg

[แก้ไข] การเดินทาง

ไปโดยรถตู้ยะลา ไปลงที่อำเภอเบตง จังหวัดยะลาขึ้นรถอีกประมาณ20นาทีก็จะเจอน้ำตกอินทสร

[แก้ไข] สถานที่พักโรงแรม

บริเวณอุทยานยังไม่ได้รับการปรับปรุงเป็นจุดแค้มปิ้ง อีกทั้งสามารถเดินทางพักผ่อนได้แบบไปกลับในวันเดียว

[แก้ไข] จุดเด่น

เป็นน้ำตกขนาดเล็กที่เกิดจากภูเขา รอบบริเวณปกคลุมด้วยป่าร่มรื่น  และมีแอ่งน้ำสามารถว่ายน้ำเล่นและพักผ่อนได้อย่างดี

ได้ มีร้านอาหารและมุมพักผ่อน… เป็นสถานที่พักผ่อนที่สงบ ร่มรื่น ท่องเที่ยวได้อย่างสบายใจและไม่มีอันตราย

[แก้ไข] ประมวลภาพ

[แก้ไข] แหล่งอ้างอิง


[แก้ไข] อ้างอิง

[แก้ไข] ผู้รวบรวมข้อมูล

นางสาวฟารีดะ สามะ รหัสนักศึกษา405361022

นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย

ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

e-mail: namikky-022@hotmail.com

เครื่องมือส่วนตัว
เนมสเปซ

สิ่งที่แตกต่าง
ปฏิบัติการ
ป้ายบอกทาง
กล่องเครื่องมือ